Cultuureducatie / Plein C

Plein C

Cultuureducatie is een belangrijk onderdeel van het onderwijs op scholen in Noord-Holland. Cultuurcompagnie doet er alles aan om dit zo te houden. Als tweedelijns-ondersteuner voor scholen, gemeenten en culturele instellingen stimuleert onze afdeling Plein C cultuureducatie door allerlei processen te initiëren en te begeleiden.
plein C - blauwpostertje
Plein C - het centrum voor cultuureducatie in Noord-Holland

Voor scholen en cultuuraanbieders

Scholen voor primair- en voortgezet onderwijs kunnen bij de Plein C-projectenbank terecht voor een actueel overzicht van het cultuuraanbod. Om ervoor te zorgen dat dit cultuuraanbod goed aansluit bij de wensen van het onderwijs, adviseren we ook cultuuraanbieders.
Plein C organiseert de opleiding tot Interne Cultuur Coördinator (ICC) en adviseert scholen en culturele instellingen over samenwerkingsprojecten en subsidiemogelijkheden.
Cultuurbeleid op bestuursniveau geeft de organisatie en het cultuuraanbod op de individuele scholen een sterke impuls. Daarom adviseert Plein C over ‘bovenschoolse’ cultuureducatie en ondersteunt netwerken van ICC’ers op bestuursniveau en verzorgt nascholing en in-companytrainingen over cultuureducatie.

Voor gemeenten

Gemeenten adviseert Plein C op basis van het ‘tienpuntenplan’ voor cultuureducatie. Zo willen we ambtenaren en bestuurders stimuleren om cultuureducatie in hun gemeente waar mogelijk te faciliteren.
Plein C bouwt zo samen met alle betrokkenen aan professionele cultuureducatie en wordt daarvoor gefinancierd door de Provincie Noord-Holland. 

Aanvullende informatie

Meer informatie over de activiteiten van Plein C is terug te vinden in de twee bijlagen rechts. Voor een volledig beeld van de mogelijkheden verwijzen wij u naar www.pleinc.nl.