Maatschappelijke stage culturele sector

Goede voorbeelden inspireren

Opdrachtgever(s)

Expertise

  • Advies & Informatie

Werkveld(en)

  • Educatie

Volg ons op twitter

Goede voorbeelden inspireren
Een oplossing voor twee problemen. Culturele instellingen komen handen tekort, en jongeren in opleiding moeten werkervaring op doen. Oplossing: creëer stageplaatsen in de culturele sector.

Goede voorbeelden
Door goede voorbeelden van stages voor te leggen aan instellingen, voortgezet onderwijs en vrijwilligerscentrales wordt de onbekendheid doorbroken en weten de twee groepen elkaar te vinden. De goede voorbeelden verzamelt Plein C door contact met uiteenlopende culturele instellingen/kunstenaars zoals de regionale radio, musicalverenigingen en beroepskunstenaars in de klas.

Toenemende vraag stages
Plein C richt zich vooral op kleine instellingen en verenigingen, waar de Maatschappelijke stage in de culturele sector minder bekend is en een enorm potentieel voor stageplaatsen aanwezig is. De ervaringen worden gebundeld op de website van Plein C en via nieuwsbrieven en digitale kanalen onder de aandacht gebracht bij het voortgezet onderwijs, culturele instellingen en de vrijwilligerscentrales. In samenwerking met de Kunstfactor, het landelijk instituut voor amateurkunst, organiseerde Plein C een avond voor instellingen en verenigingen om kennis te maken met de MAS, een vrijwilligerscentrale en voorbeelden van geslaagde stages. Plein C constateert een toenemende vraag naar stages in de culturele sector toe bij leerlingen en stagemakelaars.